09.05.2023.
Humana srca · ostali-dogadjaji

POTPISIVANJE PROTOKOLA O SARADNJI SA UDRUŽENJEM 321 SRBIJA

Kada je Fondacija osnovana, ciljevi su bili postavljeni tako da centralno mesto zauzima briga o deci, materijalna, psihološka, zdravstvena, kroz edukacije i osnaživanje u svojim ulogama u svetu odraslih.
Pravog partnera za ostvarenje postavljenog cilja smo pronašli u udruženju 321Srbija, sa kojima je potpisan protokol o saradnji, a koji predstavlja samo prvi korak u zajedničkoj borbi za bolju budućnost naše dece.
Zahvaljujemo se Leontini Vukmanović koja je podržala naše ideje i prepoznala svoj značaj u projektu, koji za cilj ima da deci vrati detinjstvo.
Zajedno stvaramo mala dela za velike osmehe.