23.06.2023.
Humana srca · izdvojeni-projekti

Zatvaranje projekta „Porodica želi“ u opštini Alibunar

Opština Alibunar je mala opština u južno-banatskom okrugu, koja spada u red ruralnijih i slabije razvijenih opština ovog kraja, sa negativnim prirodnim priraštajem i nižim prihodima po glavi stanovnika. Kada je fondacija Humana srca odlučivala gde da pokrene svoj projekat „Porodica želi“, upravo je ove statističke podatke uzela u obzir, a u cilju podrške lokalnom stanovništvu.
Kada je u februaru otvoren projekat i kada su pravljeni planovi za budžet, broj porodica kojima je trebalo pomoći je bio značajno niži. Međutim, suočeni sa situacijom na terenu i potrebom za finansijskom  i materijalnom pomoći ljudima u ovoj opštini, doveo je do toga da su zaposleni u Fondaciji odlučili da ulože dodatne napore u obezbeđivanju sredstava i traženju donatora.
„Fondacija je uspela da za tri meseca obezbedi pomoć za čak 80 porodica: građevinski materijal, stolariju, belu tehniku, male kućne aparate, nameštaj, ogrev, garderobu, školski pribor, pakete hrane i higijene, a sve u vrednosti od 6.600.000 dinara.“, sa ponosom je istakla Nikolina Đujić, izvršna direktorka Fondacije.
Zatvaranje projekta se održalo u Domu kulture Alibunar uz predivan dečji program, predstavu “Ribar i zlatna ribica” i nastup mladog talenta na tamburici Damira Pranjkovića, koji je i sam od Fondacije dobio na poklon specijalnu prim tamburu u vrednosti od 176.000 dinara.