O nama

Ciljevi · i · Misija · Fondacije

Misija

Misija Fondacije je da sprovođenjem svojih projektnih aktivnosti poboljša kvalitet života ljudi iz ugroženih kategorija i ranjivih grupa. Naš rad se ne zasniva samo na pružanju finansijske i materijalne pomoći, već i na obezbeđivanju znanja i veština, koje će doprineti kvalitetu života ljudi i na taj način obezbediti održivost i dugoročnost jednom sprovedenih projekata.

Ciljevi

Opšti cilj Fondacije jeste promovisanje, zaštita i unapređenje humanitarnih aktivnosti, kroz pružanje svih vidova pomoći ugroženim kategorijama društva, pogotovo deci i mladima.

Posebni ciljevi

 • Pružanje svih vidova humanitarne pomoći socijalno nezbrinutim, socijalno ugroženim i zdravstveno ugroženim licima
 • Unapređenje rada predškolskih, školskih, socijalnih, zdravstvenih ustanova i drugih institucija od značaja za život građana
 • Pružanje pomoći deci, deci bez roditeljskog staranja, i deci i odraslima sa posebnim potrebama
 • Nagrađivanje i stipendiranje pojedinaca, koji svojim radom doprinose razvoju različitih aspekata društva
 • Očuvanje tradicionalnih vrednosti društva kroz edukacije dece i odraslih i pružanje finansijske pomoći ustanovama od značaja za život građana
 • Doprinos razvoju opšteg standarda i pružanje svih drugih vidova pomoći u cilju unapređenja kvaliteta života ljudi i okoline

Ko · čini · fondaciju?

Fondacija Humana srca je osnovana 4. aprila 2022. godine, sa sedištem u Beogradu.
Osnivač fondacije Danijela Vasilijević i izvršni direktor Nikolina Đujić su imale viziju da posle višegodišnjeg rada u javnom sektoru i služeći građanima Republike Srbije na jedan posredan način, taj rad kroz proaktivnije humanitarno delovanje učine vidljivijim i direktnijim.
Imajući u vidu da su obe trostruke mame, odluka o ciljnoj gupi, koju čine deca i omladina je bila prirodna, pa tako i želja da svojim radom pomognu u kreiranju srećnog detinjstva za svu decu u Srbiji.

Osnivač

Danijela Vasilijević

Osnivač

Je osnivač i upravitelj Fondacije Humana Srca. Diplomu je stekla na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Beogradu, da bi ubrzo svoje školovanje nastavila na Fakultetu političkih nauka. Deset godina rada u državnim institucijama od Ministarstva spoljnih poslova, do Ministarstva unutrašnjih poslova, omogućili su joj da spozna sve aspekte problema sa kojima se suočava omladina, deca, žene i marginalizovane grupe. Svoje iskustvo i želju da doprinese zdravom razvoju društva, kao i vraćanje tradicionalnim vrednostima vidi kroz posvećen rad u Fondaciji.

  Nikolina Đujić

  Izvršni direktor

  Je izvršni direktor Fondacije Humana Srca. Nakon završenih osnovnih i postdiplomskih studija na Fakultetu političkih nauka, svoje profesionalno iskustvo je sticala i razvijala kroz više od decenije rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Rad na poslovima praćenja i sprovođenja planskih dokumenata iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, aktivno bavljenje sprovođenjem politika jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti, kao i izrada antidiskriminacionih dokumenata i obuka zaposlenih po navedenim pitanjima, su joj omogućili da svoje iskustvo prenese i na poslove i razvoj Fondacije.

  Izvršni direktor
  Predsednik Upravnog odbora

  Jelena Petrović

  Predsednik Upravnog odbora

  Jelena Petrović je nakon završenih osnovnih ekonomskih studija na najprestižnijim evropskim univerzitetima, školovanje nastavila u Beogradu, na međunarodnim master sudijama iz kvantitativnih finansija. Svoju profesionalnu karijeru je gradila radeći u bankarskom sektoru, a zatim i u najvećim revizorskim kućama, u okviru kojih je stekla znanje i perspektive koje sada veoma uspešno primenjuje kao finansijski savetnik u privrednom sektoru. Funkcija predsednika upravnog odbora Fondacije je za Jelenu ne samo zahtevna obaveza, već i privilegija i čast, koju će zahvaljujući svom profesionalnom radu moći da usmeri u pravcu ispunjenja postavljenih ciljeva Fondacije.

   Živana Tešić

   Član upravnog odbora

   Živana Tešić je član upravnog odbora i senior konsultant Fondacije. Kao posvećena supruga, majka i baka petoro unučadi, svoju ljubav prema porodici je prenela i na ostatak društva putem dobročinstva i filantropskim radom. Fondaciji je pružila svoje neizmerno iskustvo, kao i želju da u modernoj Srbiji očuva tradicionalne porodične vrednosti i narodnu kulturnu baštinu.

   Član upravnog odbora
   Član upravnog odbora

   Nebojša Petrović

   Član upravnog odbora

   Nebojša Petrović je trenutno na čelu privrednog društva, koje se bavi preradom drveta, a koje predstavlja jedno od najuspešnijih u Srbiji, u toj oblasti. Do navedene pozicije je stigao nakon dugog niza godina profesionalnog rada i usavršavanja. Nakon završenih ekonomskih studija u inostranstvu, a zatim i postdiplomskih studija u Beogradu, Nebojša je svoj profesionalni put započeo u Italiji u brokerskim i bankarskim privrednim društvima, da bi isti zatim nastavio u istom sektoru u Srbiji. Svoj doprinos društvu je dao i radom u državnom sektoru, na veoma visokim pozicijama u Ministarstvu finansija, kao finansijski savetnik. Želju za dobročinstvom je ispunio prihvatajući da bude deo Fondacije i svojim velikim znanjem unapredi njen rad.

    Počasni član upravnog odbora

    Biljana Barošević

    Počasni član upravnog odbora

    Biljana Barošević je pomoćnik ministra u sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i počasni član Fondacije.
    Završila je diplomske i postdiplomske studije prava, a dodatno se usavršavala na studijama bezbednosti i odbrane i na studijama iz oblasti upravljanje fondovima i projektima EU. Bila je stipendista GTZ - Nemačke organizacije za tehničku saradnju, kao i italijanske Vlade, Ministarstva za proizvodne aktivnosti R.Italije. Svoj profesionalni razvoj je započela u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, zatim su usledili JP Elektroprivreda Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja, a od 2017. godine je u aktuelnom Ministarstvu.Svojim radom i spremnošću da sistemski pristupi rešavanju problema ka zaštiti prava osoba sa invaliditetom, unapredila je ne samo nadležno Ministarstvo, nego čitav sistem javne uprave u ophođenju i radu sa ovom ranjivom grupom stanovništva, u obezbeđivanju njihovog dostojanstva rada i ličnosti.Doprinos radu Fondacije će pružiti svojim iskustvom i znanjem u oblasti zaštite ljudskih prava i rada sa marginalizovanim grupama, a u pogledu unapređenja njihovog položaja, kroz ostvarivanje ciljeva Fondacije.

     Teodora Klimenta

     Marketing asistent

     Teodora Klimenta je na poziciji sekretara u Fondaciji. Završila je studije na Visokoj školi za informacione i internet tehnologije. Tokom studija je počela da vodi hostel svoje porodice i kroz taj posao razvila je svoje komunikativne i organizacione veštine i stekla razvijenu radnu etiku. Kao mlada osoba koja je tek započela svoju karijeru, Fondaciji će doprineti svojim mladalačkim poletom i željom da svojim radom u Fondaciji pomogne deci i omladini u prevazilaženju prepreka sa kojima se susreću u modernom društvu.

     Marketing asistent