Kako da postanem korisnik?

Kako da postanem korisnik?

Potrebna vam je pomoć, vama ili nekome koga znate?
Želite da se prijavite i postanete korisnik naših sredstava?
Mi nudimo dve vrste pomoći:

Individualna pomoć

Želite pomoć za sebe ili za nekoga koga znate. Pošaljite na našu mejl adresu prijavu, koja će sadržati ime i prezime korisnika pomoći, adresu, kontakt telefon i obavezno opis situacije, zatim opis zašto je pomoć potrebna.
Ukoliko se pomoć odnosi na finansijsku podršku za potrebe ublažavanja nekog zdravstvenog stanja (npr. kupovina medicinskih pomagala, kolica, slušnih aparata, itd), obavezna je prateća medicinska dokumentacija.
Nakon provere svih podataka, naš tim će vas kontaktirati i pristupiće se potpisivanju ugovora između Fondacije i korisnika programa, sa jasno definisanim pravima i obavezama obe strane u ugovoru.

Grupna pomoć za udruženja i organizacije

Ukoliko se vaše udruženje ili organizacija bavi problematikom, koja je u skladu sa ciljevima naše Fondacije, iskazanim u Statutu, možete aplicirati za našu pomoć. Potrebno je da na našu mejl adresu pošaljete molbu za finansiranje ili sufinansiranje projekta, nacrt vašeg projekta sa svim relevantnim podacima (od korisnika projekta do budžetskog plana projekta) i kratku informaciju o vašoj organizaciji, sa kontaktom. Dokumentaciju mogu pratiti i slike, video zapisi i sve drugo što smatrate relevantnim sa stanovišta apliciranja.
Nakon provere svih podataka, naš tim će vas kontaktirati i pristupiće se potpisivanju ugovora između Fondacije i vašeg udruženja/organizacije, sa jasno definisanim pravima i obavezama obe strane u ugovoru.

Poželi · želju · 2022

Uslovi učešća:
Pravo za učešće u projektu imaju samo deca osnovnoškolskog uzrasta, od 1. do 8. razreda, čije je mesto stalnog prebivališta na teritoriji opštine.
Na vrhu papira, napisati ime i prezime učenika, razred i naziv osnovne škole koju učenik pohađa. Napisati broj telefona jednog roditelja/zakonskog staratelja, adresu i opštinu stanovanja.
Napisati sastav na temu „Moja novogodišnja želja“.
Potrebno je da želja bude realno ostvariva. Može biti materijalna (npr biciklo, lap-top, lutka, sportska oprema...), a može biti i usluga (poseta bioskopu, pozorištu, zoo vrtu, vožnja brodom...).
Na kraju je obavezan potpis i saglasnost roditelja/zakonskog staratelja da je upoznat sa uslovima učešća deteta u projektu, kao i sa tim da su svi navedeni podaci podložni proveri, a kako bi se obezbedila regularnost učešća.